Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen


Fashion Linq voelt zich verantwoordelijk voor alle activiteiten die in haar naam wereldwijd worden uitgevoerd. Dat geldt in het bijzonder voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de werknemers die onze collecties produceren. We benadrukken dat deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot alle werknemers die voor ons produceren, ongeacht of ze bij ons of bij onze toeleveranciers in dienst zijn. Om onze verantwoordelijkheid te onderstrepen, is Fashion Linq onder meer lid van BSCI en heeft Fashion Linq het ‘Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh’ ondertekend waarmee we ons committeren aan een verbeteringstraject voor de veiligheid van werkers in confectiefabrieken in Bangladesh.

 

Gedragscode

Onze gedragscode beschrijft de volgende criteria die we als essentieel beschouwen voor onze partnerships met toeleveranciers:

 • alle transacties conform wettelijke eisen
 • een open en eerlijke manier van zakendoen
 • geen kinderarbeid
 • geen uitbuiting van individuen of groepen
 • geen dwangarbeid
 • actieve zorg voor gezondheid en veiligheid
 • vakbondsvrijheid
 • een eerlijk lonen- en emolumentenbeleid
 • aanvaardbare werktijden
 • geen gebruik van verboden stoffen

Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh

Door diverse brandincidenten en ongelukken in fabrieken in Bangladesh met als gevolg instortingen van gebouwen is het initiatief van het Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh ontstaan. Het Akkoord is tot stand gekomen door diverse wereldorganisaties (waaronder vakbonden), merken en retailers met als doel de arbeidsomstandigheden voor de werknemers in confectiefabrieken veiliger te maken op het gebied van elektriciteit, bouw- en brandveiligheid. Samen met vele andere bedrijven wereldwijd zorgen we door ondertekening van dit akkoord voor:

 • zorg dragen voor uitvoering van de betreffende aanbevelingen in de fabrieken waar wij produceren
 • het maken van aanbevelingen om de gebouwen veilig te maken
 • het inspecteren van fabrieken op de veiligheid van bouwkundigheid, brand en elektriciteit

U kunt de complete gedragscode hier als pdf downloaden.
Tevens vindt u hier de Modint RSL lijst.

De Algemene Voorwaarden van Modint treft u hier.
Heeft u geen Acrobat, download dan hier een gratis versie.